Treenig læsning

Treenigheden kan være et mysterium. Noget, som er svært at forstå og få til at gå helt op. Nu er der stor hjælp til den, som vil lære mere. “The Oxford Handbook of The Trinity” er en 600 sider lang indføring til treenigheden. Bogen er inddelt i 43 kapitler på hver cirka 10-15 sider, og på trods af sin omfattende størrelse er den til at komme igennem, hvis man f.eks. lige snupper et kapitel om dagen.

The Oxford Handbook of The Trinity

Bogen er skrevet af 43 forskellige forfattere, de fleste teologer. Også en enkelt dansker har fundet vej til værket, idet Lauge O. Nielsen, professor i Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet i København, har skrevet en artikel om den trinitariske teologi fra Alquin til Anselms tid. Lauge O. Nielsen er ekspert i middelalderens kirkehistorie og generelt virker forfatterne til at være godt inde i det fagområde, de skriver om. Ydermere, når der er artikler om trinitarisk tænkning indenfor eksempelvis den katolske tradition, så er de skrevet af katolikker. De mange forskellige forfattere fra forskellige fagområder og teologiske traditioner får dog alligevel ikke bogen til at stritte i mange forskellige retninger, og hvis forfatterne er uenige om ting indbyrdes – hvad de må formodes at være, de er jo teologer – så træder det ikke forstyrrende frem i teksten. Det vidner om godt arbejde af bogens to redaktører, Gilles Emery og Matthew Levering.

Struktur
Bogen behandler treenigheden fra en række forskellige perspektiver.
Først et bibelteologisk perspektiv, hvor den teologiske tænknings grundlag i den bibelske kanon belyses.
Dernæst nogle historiske afsnit, hvor den trinitariske tænkning helt fra de tidlige kirkefædres tid og frem til i dag sættes på plads. Der kan selvfølgelig siges meget mere, men med 18 kapitler er man nogenlunde godt dækket ind.
Så følger et dogmatisk afsnit, hvor der både zoomes ind på Faderen, Sønnen og Ånden, men også på hvordan treenigheden forholder sig til andre vigtige punkter i dogmatikken, som f.eks. sakramenter.
Til sidst er der to hovedafsnit om, hvilken rolle dogmet om treenigheden har til det kristne liv på forskellige måder, og til dialogen med andre religioner.

Kapitler er velskrevne og det faglige niveau er også okay højt. Nogle kapitler var lidt tunge at komme igennem, måske mest fordi lige præcis det emne ikke havde min særlige interesse. I det hele taget er bogen jo en “handbook”, et opslagsværk, og den vil være oplagt at have stående på hylden, hvis nu man lige har brug for en forholdsvis kort og kompetent beskrivelse af Barths trinitariske tænkning eller vide hvordan treenigheden forholder sig til feminisme(skrevet af en ortodoks nonne og teolog).

Spørgsmål
Selvom bogen er lang, svarer den ikke på alle spørgsmål, delvist fordi der ikke hersker bred enighed blandt teologer.
Hvad er f.eks. egentlig forholdet mellem den immanente(som den er i sig selv) treenighed og den økonomiske(som den fremtræder for os i frelseshistorien) treenighed?
Giver det mest mening at fastsætte treenighedens personer i forhold til, hvordan deres relationer er til hinanden (mest mht. far og søn) eller i forhold til, hvordan de udgår fra hinanden? Og udgår Ånden i givet fald fra Faderen og Sønnen, eller kun fra Sønnen? Eller måske fra Faderen via Sønnen?

Der er stadig brug for at tænke over treenigheden. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi taler om Gud og hvilken Gud det er, vi tilbeder og tror på. “The Oxford Handbook of The Trinity” formår at vise bredden og diversiteten indenfor den trinitariske tænkning, og hvordan treenigheden har indflydelse på, hvordan vi tænker om en lang række områder. Men den formår samtidig også at vise, at der er en sammenhæng og en kerne i den trinitariske tænkning op gennem historien, som er uopgivelig, hvis kristendommen skal kunne se sig selv og sin tradition i øjnene. Den trinitariske tænkning må netop have sine vigtigste kilder i de bibelske skrifter og i de oldkirkelige bekendelser.

Bogen er et rigtigt godt bud på et standardværk om treenigheden, og den kan bl.a. købes hos de gode boghandlere i Bethesdas Boghandel i København.

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

Torvet og kirken

Jeg er lige flyttet til en ny by. Hver morgen på vej til arbejde passerer jeg byens torv og kigger tit på det omfattende arbejde, som er i gang der. Store maskiner graver i mudderet, tyske/polske mænd i orange tøj render rundt med skovle og leder lastbilerne med beton hen til de rette steder. Jeg har nu gået forbi der mange gange, men har stadig ingen anelse om, hvad de egentlig laver. Jeg har hørt rygter om, at det har noget med parkering at gøre, men det kan jeg næsten ikke tro. Det ligner mest en evigt rodet byggeplads. Nogle folk står nysgerrigt ved byggepladsens indhegning eller sidder med en kop kaffe udenfor det lokale supermarked og kigger nysgerrigt på. Jeg haster som regel forbi.

Kirken
Lige ved siden af byggepladsen på torvet ligger en kirke. Der er som regel tomt på pladsen foran. Mange mennesker går forbi. Nogle tænker: ”hvad mon der egentlig foregår derinde?” ”Rygterne siger noget med Gud og Jesus, men det kan da ikke passe, at nogen stadig tror på den slags? Vi lever jo i 2015!”

Kirkerne fylder godt i det danske landskab og kirkeklokkerne sender tit deres toner ud over danskerne. Kirkens sprog og kirkens arbejde kan være svært at forstå, hvis man ikke kender det. Folk siger gamle ord, nogle har mærkeligt tøj på og der virker ikke til at ske nogen udvikling.

Men rygterne er sande. Der er nogle, som stadig tror på den slags, også her i 2015. Kirkeklokkerne forsøger stadig at vække os alle op af vores søvn, vække vores nysgerrighed og få os til at overveje, om kirken mon ikke var et besøg værd. Kirkens herre, Kristus, har stadig noget på hjerte til os danskere. Til dig og mig.

Og jeg har tænkt mig at stoppe op ved byggepladsen på torvet snart. Jeg må altså finde ud af, hvad de har gang i.

(Fokus-artikel til jesusnet.dk)

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

Positiv tænkning og taknemmelighed

Positiv

Er taknemmelighed egentlig bare en form for positiv tænkning? Eller har den noget andet at byde på?

Jeg er indimellem kritisk over for den ugeblads-agtige positive tænkning ala ”Bare tænk positive tanker, så skal alt nok blive godt.” Den er alt for letkøbt og decideret usund, ja, falsk. Samtidig promoverer og praktiserer jeg dog meget gerne taknemmelighed, og det slog mig den anden dag, at der er visse lighedspunkter mellem de to.

Hvis man skal sloganisere taknemmeligheden, kunne det være noget med ”Bare sig tak, så skal alt nok blive bedre.” Eller, som Paulus siger et sted, ”Sig tak under alle forhold.” Den positive tænkning og taknemmeligheden er altså tilsyneladende begge handlinger, som kan hjælpe os ud af vores mere eller mindre sørgmodige livsomstændigheder.

At takke er at prøve at finde noget af det gode i livet, lægge mærke til det, skrive det ned, give det positiv opmærksomhed. Det kan være alt lige fra en okay overstået konfirmandundervisning til en flot solnedgang. Håbet er så, at denne positive opmærksomhed på gode ting fører til godt humør. Det virker til, at den positive tænkning og opmærksomhed er en kraft, en magt, som kan forvandle vores liv og give os mere glæde og et nyt perspektiv på livet. Taknemmeligheden og den positive tænkning kan tilsyneladende begge blive så dybt integrerede i os, at vi til sidst bliver forandrede. Det er i hvert fald den salgstanke, jeg har brugt over for mig selv.

Forskelle
Der er dog også forskel på taknemmelighed og den positive tænkning. Forudsætningen for den positive tænkning er idéen om, at ”Du er hvad du tænker.” Hvis vi tænker anderledes, bliver vi anderledes. Hvor der er noget virkelighedsforandrende i den positive tænkning(i hvert fald i teorien, i virkeligheden er den måske nærmere virkelighedsfornægtende), er der nærmere noget virkelighedsåbnende i takken. Den viser os vores rette plads. Den åbner os for det, som er større end os. Viser os, at der er så meget, som er skønt og godt, uden at vi har gjort noget som helst for at frembringe det.

Forskellen viser sig også, når vi møder modgang, lidelse og død. De kan ikke tænkes væk. De kan ikke fornægtes. Måske kan der engang hen af vejen komme nye perspektiver på dem. Men der er ting, som er forkerte. Ting, man hverken kan eller skal tænke positivt om. I disse tider kommer den positive tænkning for alvor til kort. Den var ikke så stor en magt alligevel, og den gav mig ikke redskaber til at ændre mit liv. Den kan ikke vække døde til live.

Takkens realisme
Men det kan taknemmeligheden vel heller ikke? Nej!

Men fordi takken er realistisk, fordi den forholder sig til verden, som den er, er den ikke ubrugelig i modgangstider. Hvis man læser Salmernes Bog i Det Gamle Testamente, så følges takken og klagen nogle gange ad. Eksempelvis i Salme 42, den store fraværssalme(den med hjorten). Her er der masser af klage, men nærmest som et omkvæd dukker takken flere gange op midt i klagen. Salmens forfatter minder sig selv om, at nok ser det sort ud lige nu, men der skal nok blive noget at takke for engang.

Klagen er også realistisk. Den fortæller noget om, hvordan vi oplever verden. Men den udelukker ikke takken. Selvfølgelig vil der være tider, dage, ja, måske endda år, hvor takken for nogle er svær at få over læberne, og hvor klagen er det naturlige sprog. Sådan har det været i mit liv i perioder. Det onde og sorgen skal ikke fornægtes og livet er ikke altid happy clappy gospel-agtigt. Der er ting, som er umulige at glæde sig over. Men klagens energi mindskes som regel med tiden, og takken kan igen få sin plads.

På plads!
Måske fører taknemmelighed nogle gange til glæde, Men det er ikke dens vigtigste effekt. Som nævnt viser den os vores plads. Ligesom klagen oftest retter sig mod noget større; samfundet, andre mennesker, skæbnen eller Gud, så retter takken sig også mod noget større. Takken gør os opmærksomme på, at der godt nok er mange ting, som det ikke giver mening at takke mig selv for. Den åbner verden for alt det, som findes. Den mindste fugl. Et opmærksomt blik fra en anden. Himmellegemernes trofaste skiften.

Takken minder mig om, at jeg er en del af skaberværket. Jeg er en skabning. Jeg er ikke Gud. Det er der en anden, som allerede er.

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

Skabt til noget andet

Tænk positivt, og så skal alt nok blive godt.” Det er en af tidens populære tanker. Men den positive tænkning kommer til kort, når vi møder sygdom og død. De kan ikke bare tænkes væk. Vi har en instinktiv fornemmelse af, at det ikke er sådan, det skal være. Vi føler, at vi er skabt til noget andet.

Det er den samme fornemmelse, når ensomheden rammer os. Når det ikke virker til, at nogen gider være sammen med os. Det var ikke sådan, det skulle være. Vi er skabt til noget andet.

Eller når det indre mørke overvælder os, og vi har allermest lyst til at trække os fuldstændig fra andre menneskers selskab. Krybe sammen i en krog, søge tilflugt i alt andet end lys og fællesskab. Og vi tænker, måske lidt bittert, det var ikke sådan, det skulle være. Vi er skabt til noget andet.

Jesus viser vejen
Jesus levede det menneskeliv, som vi oprindeligt også var skabt til. Et liv i fællesskab med Gud Fader. Et liv, hvor både sandhed og kærlighed prægede mødet med andre mennesker. Et liv i lys. Et liv i kærlig selvopofrelse.

Det liv, vi er skabt til at leve, lever vi derfor bedst sammen med ham. Både før døden og efter døden. Med ham som frelser og som følgesvend kommer der et andet perspektiv på de ting, vi kommer ud for her i livet. De bliver lidt mere midlertidige. De mister noget af deres tyngde.

I følgeskab med ham er der håb for fremtiden. Hans liv, død og opstandelse viser os, at død og mørke kan overvindes. Vi kan ikke selv. Men han kan! Og en dag skal vi sammen med ham fuldt ud leve det liv, vi er skabt til.

(Fokus-artikel til jesusnet.dk)

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

En flytning

Hvordan pakker man egentlig 13 års københavnerliv ned?

Flyttekasser

Jeg spurgte en god ven, som har prøvet noget lignende. Han sagde, jeg skulle sørge for at se en masse mennesker, inden jeg flyttede. Jeg har prøvet, men har ikke fået set alle dem, jeg gerne ville se. Og dem jeg har fået set, har jeg ikke fået set nok og talt nok med. Samtalen fortsætter forhåbentlig på tværs af broer og kilometer.

Og hvad med dialekten? Hvor lang tid går der, inden man ikke kan høre, at jeg har boet i København?

Da flyttedagen nærmede sig, var to spørgsmål dog mere relevante. Kan alle mine ting mon være på 7½ kubikmeter? Og vil de komme til at stinke af fisk?

‘Lej et lig’ havde venligst udlejet mig en bil, som stank af fisk. Selvom min søde kæreste vaskede den tre gange forsvandt den umiskendelige stærke fiskelugt ikke. Jeg tænkte på min dyne svøbt i fiskelugt. Mine 24 bogkasser med skæl på. En afklippet finne i en skjortelomme.

Så slemt gik det dog ikke. Undervejs i bilen mod vest var der endda god tid til at nyde de flotte efterårstræer, lytte til højtlæsning om taknemmelighed(hvor har jeg meget at være taknemmelig for) og tage imod en fortjent kommentar fra Lise: ”Sig noget fornuftigt i stedet for at sige som en høne!

Jeg er ikke så god til forandringer. Især ikke inden de sker. Men bagefter er det tit fint. Nu glæder jeg mig til at lære en ny by og nye mennesker at kende, og over, at jeg har en del mere vindueskarmplads, som jeg jo bliver nødt til at fylde med potteplanter.

2 kommentarer

Filed under Uden for kategori

Her og der og alle vegne

Jeg har i mange år været noget tøvende overfor tanken om, at Jesus er virkeligt tilstede i nadveren, at han er nærværende i brød og vin. I både den lutherske og den romersk-katolske kirke er denne tanke på lidt forskellig vis en del af dogmepakken. Jeg har i mange år hældt til en mere symbolsk forståelse. Altså, at brød og vin er symboler på Jesu legeme, ikke at de helt konkret virkeligt er de.

De (lutherske) argumenter, jeg har hørt, har ikke været voldsomt overbevisende. De har ofte lydt noget i stil med, at når Jesus til påskemåltidet om brød og vin siger, at ”dette er mit legeme og blod”, så er brød og vin også i dag Jesu legeme og blod. Uden at tage noget som helst hensyn til konteksten i det, Jesus siger; at hans eget legeme blod jo helt konkret var til stede ved det påskemåltid, nemlig i ham selv, og ikke i brødet og vinen. Derfor kan det virke mere logisk, at brød og vin var et symbol på de fingre, som holdt brødet og på det blod, som pumpede rundt i hans krop.

Nåh, men for nylig blev jeg lidt klogere. Jesu nærvær i nadveren blev sat i et lidt større perspektiv. I sin glimrende bog ‘Kristusmystik‘ nævner præsten Uffe Kronborg, at tanken om Jesu nærvær i nadveren skal forstås i sammenhæng med Jesu himmelfart. Jesus bliver ved sin himmelfart taget op til Gud Fader og får tildelt pladsen ved hans højre side. Han bliver forvandlet og en af de ting, som han nu kan, er at være alle steder på engang. Ubikvitet, som man siger på teologisk.

Den tanke har jeg ingen problemer med, og har vel altid troet. Det betyder blandt andet, at Kristus ved troen kan tage bolig i mennesker. En vild tanke, men dog en tanke, jeg har troet på i en del år, selvom jeg ikke forstår det fuldt ud. Men at Jesus er allestedsnærværende betyder altså også, at han kan være tilstede i nadveren. Det ville da være mærkeligt, om han kunne være tilstede alle mulige steder, men ikke i brød og vin på et alter. Og pludselig falder min skepsis over Jesu nærvær i nadveren fuldstændig til jorden. Nåh ja, hvis han kan være alle vegne, så kan han da selvfølgelig også være virkeligt tilstede i nadveren. No big deal.

Tanken blev sat ind i sin rette sammenhæng. I den store historie. Dogmer og teologiske tanker er ikke enkeltsandheder, som der kun skal argumenteres for eller imod ud fra bibelvers. Det er store sandheder. Sammenhængende sandheder. Ja, nærmest historier. Det er fortællingen om hele Guds virke gennem tid og rum. Derfor bliver det skævt og sært, hvis man fjerner en enkelt teologisk sandhed fra den store sandhed, et enkelt led i fortællingen, og vil prøve at lade den stå for sig selv og argumentere for den selvstændigt. Så risikerer man, at det bliver sværere at tro på den. Så risikere man at gøre det hele noget mere kedeligt.

Smag og se, at Herren er god. Og her og der og alle vegne!

2 kommentarer

Filed under Uden for kategori

Kongsholmvej

Når jeg skal forestille mig afstande under 1 km, er det altid min barndoms grusvej, som dukker op i hovedet. Kongsholmvej. Den er måleenheden stadig i dag. 650 meter er der fra mit barndomshjem hen til hovedvej 11.

Forbi den lille skov, forbi den ikke særligt kvadratiske mark på den ene side og engen på den anden side. Forbi vandstedet, hvor den stadigt foranderlige å løber faretruende tæt på grusvejen. Forbi den forholdsvis nyanlagte asfaltvej op til naboerne. Forbi den del af engen, som bag vilde hindbær- og brombærbuske og halvvoksne træer er næsten groet og forsumpet til. Forbi naboens mark. Forbi den lille nedkørsel til åen, hvor kommunen især før i tiden opsamlede den afklippede grøde, som kom flydende på åen fra nord. Og så er man fremme ved hovedvejen og vejskiltet.

Det må være den vej, jeg har berørt flest gange.

Her har jeg gået eftertænksomme ture og trukket aftenluft, når jeg i voksen tilstand var på besøg hjemme hos mine forældre.
Her har jeg gået med mine små søskende i hånden og følt mig som en beskyttende storebror.
Her har jeg cykelstyrtet på et isglat underlag.
Her er jeg løbet hjemmefra efter at have spurgt i hvilken side af vejen man egentlig gik og have forsynet mig med en god håndfuld Marie-kiks.
Her har jeg trukket kvier.
Her har jeg kørt traktor.
Her gik jeg stolt hjem efter at have fanget en ål i åen.
Her har jeg gået og ledt efter flotte sten.

Hvis man fra gården drejer til den anden side ad vejen, går man mod Tyskland. Det kaldte vi altid vejen længere omme. Nogle gange til forvirring for uindviede. Men naturligt, den går mod syd og i sidste ende mod Tyskland. Vejen snor sig lidt og med rønnetræer og hybenbuske på den ene side, er der dårligt udsyn. Jeg har tit frygtet at møde en modkørende, når jeg kom kørende på traktor eller i bil. Men indtil videre er ingen ulykker sket. Lidt omme ad vejen mod Tyskland ligger en gammel forladt køkkenhave, som nu er blevet til et vildt-vildnis tilvokset med træer og buske. Hvis jeg var et forsigtigt rådyr eller en skrydende fasan, ville jeg gemme mig derinde og forsyne mig af ribsene.

Jeg holder af grusets knaslyd mod mine fødder. Lyden af fuglene, som synger. Kvierne, som gumler græs. I det fjerne den svage susen fra lastbilerne på hovedvejen og drønene fra det nærliggende, nu nedlagte, dambrugs fugleskræmmemaskine. Vestvinden bruser let i de altid faldefærdige grantræer, som markerer skellet mellem vores jord og naboens jord.

Vi har brug for velkendte veje. Vi har brug for indimellem at gå i egne spor. Det giver mod til nye veje.

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori