Lys på lys

Så er det adventstid med håb og forventning og stigende lys i adventskransen. I morgen tænder vi det første lys.

Det er snart juletid med de lysende juletræer og strålende ansigter. Måske får vi endda hvid sne til at lyse op i år? I hvert fald lyser ethvert hus her i området op med masser af julelys på træer og tage. Og efter nytår er der kyndelmisse, hvor vi i Vinderslev Kirke prøver at have en stillegudstjeneste med lystænding, masser af lys, for kyndelmisse betyder egentlig lysmesse.

Hvorfor går vi så meget op i lys i kirken? Det er der i hvert fald tre grunde til.

En grund er, at lys spreder hygge og stemning. Ligesom når vi tænder stearinlys hjemme i stuen. Vi har det elektriske lys, som kan lyse stuen mere end rigeligt op. Men vi tænder alligevel de levende lys. De spreder hygge. To lys på et bord, så er stemningen sat.

En anden grund er, at der er noget rituelt over at tænde et lys. Vi tænder lys på alteret, når gudstjenesten går i gang. Vi tænder et lys på en grav for at mindes. Når der har været store terrorhandlinger i verden, samles folk i kirker og på gader for at tænde lys. Vi føler os magtesløse over for livet; det der sker i verden og måske endda i os selv, så vi tænder et lys. Det føles rigtigt, og så gør vi da et eller andet. Et enkelt lys redder ikke verden. Men det spreder lidt varme og lys. Og i endnu højere grad håb. Vi har nærmest en instinktiv fornemmelse af, at mørket er noget skidt, det er lyset, som skal frem. Så vi tænder et lys.

Den tredje og vigtigste grund er, at vi tror på Jesus, verdens lys, som blev født under en stjerne. Det klassiske juleevangelium fortæller, at de vise mænd fra Østerland fulgte en stjerne for at finde kongen. Deres aflæsning af stjernehimlen fortalte dem nemlig, at en konge var født. De ledte efter ham og fandt ham i Betlehem. Verdens frelser, verdens lys, lå i en krybbe i et halvdunkelt hjørne af et hus.

Lyset var ved at komme til verden. Johannesevangeliet omtaler det som: “Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.” Jesus blev født, og hans opgave var at lyse. Han skulle oplyse os mennesker, så vi ser sandheden om os selv. At vi er højt elskede af Gud, og at vi ofte er alt for optagede af os selv. At vi minder om Gud, ja, ligner ham, men at vi samtidig slet ikke lever op til Guds perfekthed. Vi fejler, vi synder, vi magter ikke at leve liv, som gavner andre mennesker. Lyset afslører os, det fortæller sandheden om os. Både vores skønheder og vores skrøbeligheder. Det, vi lykkes med, og det, vi mislykkes med.

Så Jesus, verdens lys, skulle oplyse alle mennesker. Men han skulle også oplyse Gud. Ikke fordi Gud har brug for at vide noget mere om sig selv. Men fordi vi har brug for at vide noget om Gud. Vores gudsbilleder kan ofte være dunkle og forfejlede. Vi kan lægge alle mulige sande og falske begreber og forestillinger i ordet “Gud”. Vi er forskellige som mennesker. Vi har forskellige historier og er skruet forskelligt sammen. Så det er forståeligt, at vi har forskellige opfattelser af livet og af Gud. Men i Jesus ser vi Gud helt klart. I ham kan vores dunkle og lidt for hjemmestrikkede gudsopfattelser blive oplyst og rettet til. Som Jesus er, sådan er Gud. Vil vi kende Gud, ja, så må vi kende Jesus Kristus, Guds søn, verdens lys.

Han ønsker stadig at oplyse verden. Han ønsker stadig at oplyse os og vise os vej til Gud og gode veje at gå i livet.

Glædelig lystid!

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

Lidt om Luther

Luther er født d. 10. november 1483 i Eisleben og død d. 18. februar 1546 samme by. Han blev altså 62 år gammel. Luthers far drev minedrift og havde gennem flittigt arbejde sparet sammen, så Luther kunne blive jurist. Det arbejdede han hen imod, men endte med at gå i kloster efter en stærk oplevelse. Lynet slog ned og i sin angst lovede han Jomfru Marias mor, den hellige Anna, at han ville gå i kloster.

Det blev hans livsvej, han slog ind på teologien og kæmpede hårdt. Både med studierne, men også med det indre liv. Luther havde nok visse tendenser til at se lidt mørkt på livet og sig selv, og han var plaget, som mange i hans tid var, af spørgsmålet om, hvordan han finder en nådig Gud. Kristus, Guds søn, var på den tid ikke helt så meget den lidende frelser, men man frygtede ham mere som den, der kommer igen og fælder dom. Og for at kunne bestå for dommen, så skal man være god nok, tænkte Luther. Så han forsøgte at blive god nok. Han bad. Han læste i Bibelen. Han fastede. Og jo mere han forsøgte på det, jo mindre syntes han, det lykkedes. Hans klosterfader opfordrede ham til at slappe lidt af, men det ville Luther ikke. Der var jo vigtige sager på spil. Det drejede sig om Himmel eller Helvede. Om Gud eller Djævel. Så han måtte forsøge at blive god nok i Guds øjne.

Luther studerede Bibelen flittigt og en dag opdagede han noget. Romerbrevet 1,16-17:
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«

Luther havde læst det mange gange før og altid tænkt, at Guds retfærdighed var en retfærdighed, en perfekthed, som mennesket skulle levere. Når man blev retfærdig, når man opfyldte alle Guds bud, så kunne man leve i tro tæt på Gud. Nu opdagede Luther, at han havde forstået det forkert. Guds retfærdighed er tværtimod en nådens retfærdighed, som Gud skænker og ikke kræver af os. Det er en, vi modtager ved tro. Den retfærdighed, som vi får ved tro, den får vi kun pga. Kristus. Fordi Kristus bar alt det, som skulle bæres, så behøver vi ikke selv bære det. Kristus bar Guds straf, han bar vores synd og alt, som tynger os. Derfor er vi ved troen på netop Kristus helt frie. Vi er frie.

Frihed
Den frihed blev kæmpestor for Luther. Og han brugte resten af sit liv på at forhindre, at mennesker tog den frihed fra ham og hans ligesindede. Den kunne blive taget fra mennesker, hvis de fik at vide, at de skulle købe afladsbreve for at komme lidt hurtigere igennem Skærsilden og til Himmelen. Nej, sagde Luther. Kristus har betalt.
Friheden kunne blive taget fra mennesker, når nogle mente, at man ikke frelses af troen alene, men også af gerninger. Troen var en igangsættende kraft i dig, som gjorde, at du kunne producere de gode gerninger, som du så blev frelst af. Nej, sagde Luther. Kristus har betalt, og det eneste du skal gøre er at tro, at have tillid til, at hans betaling er nok.

Gud har ikke brug for dine gode gerninger, mente Luther. Mange mennesker forsøgte at please og gøre Gud tilfreds og nådig ved at leve gode liv og fromme liv. Luther pegede i stedet på ens næste. Gud har ikke brug for dine gode gerninger, men det har dit medmenneske. Du er frelst af nåde og sat fri til at tjene dit medmenneske med alt, hvad du har. Du kan bede for det, du kan hjælpe det med praktiske ting, ja, du kan endda kæmpe for det og forsvare det.
Luther mente nemlig ikke, at man skulle gå så højt op i selvforsvar. Man skulle lide, hvis det var nødvendigt. Men man måtte på ingen måde lade sit medmenneske lide. Det skulle man hjælpe og forsvare det bedste, man havde lært.

Kampen for at vi frelses ufortjent pga. nåde var det, som drev Luther. Kampen for at vi skulle bruge vores gode gerninger på vores næste drev ham også. Hvad kan man ellers sige om ham? Jo, han var en mand, som elskede god mad og øl, elskede en god fest og god stemning, hvor han kunne snakke og have gode diskussioner med gode venner og holde nogle af sine berygtede bordtaler.

Et par andre stikord om Luther
Luther havde, hvad man kunne kalde profetisk selvbevidsthed. Han følte sig kaldet af Gud til den kamp, han stod i, for han havde selv erfaret, hvad der var på spil. Han så sig nærmest som en profet, som var kaldet til at bringe frihed til mennesker. En frihed, en troens frihed, vi nyder godt af i dag.

Så var han en dygtig teolog. Han skrev mange dybe teologiske skrifter, han oversatte hele Bibelen fra hebraisk og græsk til et levende hverdagstysk, som kom til at betyde en opblomstring af det tyske sprog.

Han var en udmærket salmeskriver. Der er liv og sjæl og følelser i hans salmer, og de giver et godt indblik af manden og hans kamp, hvad enten salmerne taler om, at vi skal fryde os eller trøste os hos den stærke Gud.

Luther var en kløgtig mand med sans for politiske forhold. Han rådgav fyrster om politik og havde et godt blik for, hvordan hans reformation, hans befriende tanker, bedst kunne blive udbredt.

Han var også en varm sjælesørger, som skrev mange breve til venner og folk, han ikke kendte. Han kunne være hård i munden i den offentlige polemik, men som sjælesørger var han blid, trøstende og fyldt med gode råd.

Så var han også en yderst selskabelig og gæstfri husfader, noget, som han på ingen måde kunne have formået at være uden sin elskede Käte.

Hvad kan vi bruge Luther til i dag?
Ja, hvilket spørgsmål stiller vi mennesker i dag? Vi spørger nok ikke så ofte om, hvordan vi finder en nådig Gud. Men nærmere “Er jeg god nok?” Vi er påvirkede af sammenligningssygen, at vi hele tiden sammenligner os med andre. Vi får at vide, at alle muligheder er åbne for os, hvis bare vi vil gøre vores bedste. Så vi sammenligner os hele tiden med de andre for at se, om vi lykkes. Vi mangler et vertikalt holdepunkt, og det tror jeg, vi kan lære af Luther. Hvad ville Luther sige til spørgsmålet, om vi er gode nok?

Jeg tror, han ville svare “Nej, du er ikke god nok.” Der er noget galt med dig, du mislykkes, du fejler, du lever slet ikke op til Guds krav, dine egne krav, dine medmenneskers krav. Men de gode nyheder er, at det skal du heller ikke. Du er ikke god nok, men Kristus er god nok. Han har levet op til alle Guds krav. Fordi han elsker dig, så tilbyder han dig et nyt liv som en gave. Et liv i frihed fra at skulle præstere. Et liv i frihed fra at skulle opfylde alle mulige krav. Et liv i frihed fra Guds dom, din egen dom og menneskers dom. Så når du tilhører ham, når du kender ham, så er du sat fri. Sat fri til netop at bruge dit liv for andre mennesker. Gud har ikke brug for dine gode gerninger, for Kristus har været god nok for dig. Så brug din tid og dit liv på at tjene andre mennesker og husk på, at Kristus elsker dig.

Det tror jeg, vi kan lære af Luther. Fokusset på Kristus. Og vi kan stadig blive inspireret af hans kamp for sandheden, hans kamp for at sandheden om Gud måtte blive udbredt i verden. Jeg tror, vi må lade os smitte af den kamp. Mennesker har stadig brug for at høre, at de er frie, frie fra at præstere, fordi Kristus har gjort alt, hvad der skal gøres.

(oplæg om Luther til en reformationsaften)

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

Håb om himmel

Her til morgen har jeg prøvet at tænke på himlen, men uden det store held.

Sådan lader Marilynne Robinson den gamle præst udtrykke det et sted i den fantastiske roman Gilead. Han nærmer sig døden og ser tilbage på sit liv, som ikke altid har været let, tilbage på sin tro, som alligevel har holdt, og fremad mod det, som venter efter døden.

Måske kender du fornemmelsen; at prøve at tænke på himlen, men uden det store held. Jo, vi kan danne os billeder af livet der, vi kan læse beskrivelser i Bibelen af det og måske endda drømme om det. Men det bliver ukonkret og løst. Som sand løber det imellem vores fingre. Vi kan ikke få et fast konkret greb om det.

Den gamle præst filosoferer videre over, at han dog heller aldrig vil komme til at forstå det jordiske liv, som han lever nu. Når børn er små, tror de, at de kommer til at forstå denne verden, men han kan efter et langt liv bevidne, at det aldrig kommer til at ske.

Jeg tror, han har ret. Vi kommer aldrig til at vokse helt ind i verden og forstå den. Vi vil blive ved med at undre os over, hvad vi kan med vores krop. Vi vil blive ved med at undre os over hver ny lysende morgen og hvert nyt interessant menneske, vi møder. Vi vil blive ved med at undre os over den meningsløshed, den ondskab og den skrøbelighed, vi møder i verden. I andre. I os selv.

Gæster
Undringen peger. Den peger på, at vi er gæster og fremmede her. Det er godt nok her, vi hører til nu. Det er her, vi opholder os. Men det er kun midlertidigt. Der er et andet sted, vi hører mere til. Et andet sted, som i højere grad er vores fædreland.

Nogle steder har man den skik ved begravelser at synge sidste vers af Grundtvigs salme ”Den signede dag”, mens kisten bæres ud af kirken:

“Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.”

Verset er en stærk påmindelse om, at det evige liv sammen med Gud er vores bestemmelsessted. Der vil vi helt føle os hjemme. Der vil der være dybt fællesskab. Der vil der være evig lykke.

Himmelhåbet sætter fri
Kristne er til tider blevet beskyldt for at have øjne og liv lidt for meget rettet mod det himmelske fædreland. Så meget, at de glemte at interessere sig for det liv og de mennesker, som var omkring dem. Det er muligt, det til tider har været sådan. Men at have blikket rettet mod det kommende liv kan og bør forenes med en dyb interesse for det nuværende liv. For vi behøver ikke at opnå de højeste tinder af lykke i dette liv. Det skal vi nok opnå i det himmelske. På den måde sætter himmelhåbet os fri til at bruge vores liv til gavn for andre. Vi venter på, at Jesus kommer igen, eller at vi forenes med ham efter døden. Vi kan lige så godt bruge ventetiden i tjeneste for andre og arbejde med på Guds genopretning af alt såret og nedbrudt allerede her i dette liv. Findes der en mere meningsfuld venten?

Et håb om et liv i himmelen forklarer også den undring og den uro, vi kan have ved det her liv. Fornemmelsen af at: “Nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal være sådan.” Når vi møder modgang og lidelse i vores eget liv og i vores kæres liv, får vi det ofte på den måde. Himmelhåbet forklarer den dybe fornemmelse af, at noget er forkert. Ja, noget er forkert og ikke, som det var meningen, at det skulle være. Men en dag skal alt blive godt, helt godt, ansigt til ansigt med Gud. Vores uro ved og modstand mod smerte og ondskab peger på himmelens kommende lykke og er en længsel efter den.

Håb til kampen
For nogle er håbet om et liv i himmelen ikke kun et perspektiv, som vi forsøger at minde os selv om, fordi vi ved, det er godt og sandt. Men det er selve det håb, som gør, at vi fortsætter kampen her i livet. Kampen for ikke at bukke under for had mod den, som har misbrugt os. Kampen for ikke at trække sig fra fællesskabet med andre mennesker, fordi vi har erfaret, hvor dybe sår det kan give. Kampen for at opretholde de små daglige rutiner og stadig glæde sig over hver ny morgen og blomster i haven, selvom der er sygdom på krop eller i sind.

Håbet giver mod til kampen. Håbet om, at der i det kommende liv ikke vil være lidelse eller sorg eller noget som helst ondt. Det er egentlig ikke let at forestille sig. Smerte og ondskab virker så mærkværdigt sammenflettede med liv og glæde for os mennesker. Men det er løftet og håbet; en dag vil Gud gøre alting godt!

En dag vil vi slet ikke have problemer med at tænke på himlen, for vi har erfaret den med nyskabt krop, sind, sjæl og ånd.

(artikel til bladet Agape #3-2017. Kan bestilles på agape.dk. Mange fine artikler om håb.)

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

500 år

Tirsdag d. 31. oktober er det reformationsdag. Den dag er det præcis 500 år siden, at Luthers 95 teser (korte og fyldige sætninger) blev slået op på døren til Wittenberg Slotskirke. Få havde vel forventet, hvor stor ballade og forandring i det kirkelige liv i Tyskland, ja, i hele verden, det ville skabe. Meget blev forandret, også her i Danmark, og det er værd at markere.

Vi har derfor Luther-foredrag i Vinderslev Sognehus tirsdag d. 19. september, vi har reformationsgudstjenester med Luther-salmer søndag d. 29. oktober, og vi har reformationsaften med ølsmagning i K-Huset i Hinge onsdag d. 15. november. Også der bliver der god mulighed for at synge Luthers salmer.

Hvad kan vi bruge Martin Luther til i dag? Er han ikke bare en forældet stemme fra en mørk middelalder, som talte lige lovligt sort om menneskets syndighed? Og var det ikke også ham, som var hård ved både bønder og jøder?

Luther har bestemt sine fejltrin, ligesom han havde sine genialiteter. Luther var nok, som vi mennesker er flest, en blanding af både godt og ondt.

Luther kæmpede med at finde en nådig Gud. For Luther var klar over, at han ikke slog til. Han vidste alt for godt, at han ikke var perfekt. Men han troede, at for at blive frelst, for at undgå Guds straf efter døden, så var han nødt til at leve et perfekt liv. Et liv, som Gud godkendte. Og dermed var første del af Luthers liv fyldt med frygt og kamp for at leve op til standarderne og kravene. Guds standarder og krav.

For mange mennesker i dag er det ikke Guds straf efter døden eller en vred Gud, man tænker mest på. Men alle kender til følelsen af ikke at slå til. Følelsen af at skulle leve mere eller mindre perfekte liv for at leve op til standarderne og kravene. Egne og andres. På jobbet. I hjemmet. Foran spejlet. I fitnesscentret. Og at vi kun kan elskes og accepteres, hvis vi gør det.

Luther opdagede på et tidspunkt, at det ikke kom an på hans eget perfekte liv. Luther forstod, at han ikke kunne fortjene sig til Guds kærlighed, og at han aldrig kom til at leve op til Guds krav og standarder. Men der var håb alligevel. For tro og frelse og et evigt liv hos Gud efter døden er noget, som gives til os. Gratis. Helt uafhængigt af vores egne præstationer. Vi slår ikke til. Men Jesus Kristus slog til, han levede det perfekte liv. Han gik i døden for os og opstod igen. Dermed grundlagde han nådens økonomi. Der får vi alt tilbudt. Gratis. Liv, tro og håb. Vi skal bare tage imod.

Vi har brug for at genlære nådens økonomi. At vi har fået alt gratis af Gud, også selvom vi ikke slår til. Hverken overfor Gud, overfor os selv eller overfor andre mennesker. Gud elsker os og accepterer os ufortjent.

Det er værd at markere. Det er værd at fejre. Glædelig reformationsår!

Forslag til læsestof om Luther:
Asger Chr. Højlund: Urimeligt godt nyt. Kolon forlag. 2017. Letlæst og velskrevet introduktion til Luther.
Heinz Schilling: Martin Luther – rebel i en opbrudstid. Kristeligt Dagblads forlag. 2014. Grundig og meget lærerig indføring i Luthers liv og tanker.
Asger Chr. Højlund, m.fl.: Luther stærke sager. Credo forlag. 2017. 10 Luther-tekster udvalgt og kommenteret af 10 danske teologer.

(Klumme til kirkebladet i Hinge og Vinderslev sogne. Læs hele kirkebladet her)

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

Mødested

For nylig gik jeg rundt på en højmose lidt uden for Riga i Letland. Efter nogle dage i Riga med fordybelse i landets dramatiske historie og beundring af de prangende Jugendstil-bygninger, var det godt at komme lidt ud i den friske luft på mosen.

Kemeri-højmosen er en del af en stor nationalpark. Man har anlagt en plankesti på en del af højmosen, så man kan bevæge sig derud uden at synke i eller få våde tæer. På vores tur derude nød vi stilheden, det flade vidtstrakte landskab og det særegne planteliv. Mest imponerende var de mørke mosesøer. De var tiltrækkende og flotte at se på. Jeg tog næsten et billede af hver eneste, jeg kom forbi. De mindede lidt om mørke øjne. En indgang til mosens inderste og dybeste. Jeg havde lyst til at fordybe mig i dem og via dem lære mosen bedre at kende.

Men der var også noget skræmmende over dem. Jeg er ikke begejstret for dybt vand, og når plankestien blev til en lille bro og førte hen over en af dem, skyndte jeg mig at gå over den og få fast plankegrund under fødderne igen. Min kone derimod stillede sig ofte på broen og beundrede mosesøerne. Heldigvis endte hun altid med at løsrive sig og komme med videre.
Fantasien fik frit løb. Hvad mon der gemte sig på bunden af de mosesøer? Hvilke væsener kunne mon finde på at komme op af dem en halvmørk vinterdag?

I serien om Danmarks historie, som blev vist på DR tidligere på året, fortælles der om, hvordan tidligere beboere af de danske områder ofrede mennesker i mosesøer. De tænkte nemlig, at mosesøerne var et mødested mellem det guddommelige og det menneskelige. Så når de guddommelige kræfter skulle mildnes og beskyttelse opnås, så var det moserne, der skulle ofres i. Da jeg så udsendelserne for nogle måneder siden, forstod jeg ikke helt logikken i det. Men mens jeg gik der på Kemeri-højmosen og blev både fascineret og skræmt af de mørke mosesøer, da forstod jeg.

Vores forfædres menneskeofringer i mosesøerne afspejlede en eksistentiel længsel efter det guddommelige. Hvordan kommer den længsel til udtryk i dag?

Nogle mennesker søger mod Østens mystik med buddhisme, mindfulness og alternative behandlingsformer. Det handler ikke altid så meget om tro på en gud, men mere om, at vi skal blive bedre til at klare os selv og bringe orden i det kaos, som vores liv kan føles som.

Nogle tager på pilgrimsvandringer i Spanien eller en tur på Hærvejen. Når man går, får man ofte bearbejdet nogle ting i sindet og kroppen og nogle gange melder Gud sig endda på banen, mens man går der i egne tanker.

For mange mennesker er naturen et oplagt mødested mellem Gud og mennesker. Der virker grænsen mellem det guddommelige og det menneskelige ikke så tydelig mere. De udsprungne bøgetræer, fuglesangen og spændingen om, hvad der mon venter rundt om næste hjørne på skovstien, får os, i hvert fald mig, til næsten automatisk at rette tankerne mod Gud.

De danske kirker er også stadig i funktion, og en del mennesker får deres åndelige tørst slukket der. Her mødes vi ved de store overgange i livet, og her mødes vi søndag efter søndag og fejrer Guds søns sejr over døden.

Så vores eksistentielle længsel efter det guddommelige findes stadig. Det får bare udtryk på andre måder end tidligere. Der er noget godt ved vores religiøse længsel. Den er skabt af Gud, for at vi skal søge efter ham. Gud længes efter mennesker, faktisk endnu mere end vi længes efter ham. Derfor sendte han sin søn til jord for at sætte det møde i stand. Jesus Kristus var menneske og Gud, og han er mødestedet mellem mennesker og Gud. Ikke ét af mange mødesteder, men mødestedet.

Så vi behøver ikke søge til moser eller Østens religioner for at finde Gud. Jesus kom ind i vores verden, og vi kan møde ham lige der, hvor vi er. Hvad enten det er midt i hverdagen derhjemme i køkkenet, på en tur på Hærvejen eller i skoven, eller en søndag i kirken. Hvad enten det er ved en stille bøn, en meditation over en bibeltekst eller ved en nadver.

Gud ønsker at møde os!

(Klumme til kirkebladet i Thorning, Grathe og Vium sogne)

1 kommentar

Filed under Uden for kategori

Kraner og husskader

Der er kraner mod vest.
Når vi vågner om morgenen, ruller gardinerne op og kigger ud,
er de i gang.
Grønne, gule, blå.
De løfter. De drejer. De bygger.
De er en del af en plan. En hel plan.
Håber vi.
Tillidsfuldt bliver de efterladt ulåste, og vinden blæser dem legesygt, hvorhen den vil.
Solen lægger dem til ro i deres krankøjesenge og aftenmaler dem i røde, gule og lilla farver.
Der er kraner mod vest.

Der er husskader mod øst.
De byggede før forårets blade sprang op.
Lystige og frie fløj de rundt,
kendte deres projekter til bunds,
indsamlede kun det nødvendige.
Fløj henover legende børn
larmende scootere
parkerede biler
græs
mig
Skaden skjult bag løvet synger sin sang:
Byggeriet er slut.
Der er husskader mod øst.

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori

6. søndag efter påske. At pege


Prædikentekst: Johannesevangeliet 15,26-16,4
Jesus sagde: »Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.«

I dag handler det om at pege.

Dagens tekstafsnit er fra midt i Jesu lange tale, som han holder på den sidste aften, han var sammen med sine disciple. Skærtorsdag aften. Jesus taler om, hvem han selv er og løfter langsomt sløret for, hvad der skal ske fremover. Både sin egen fremtid, som byder på død og opstandelse, og udsendelse af Helligånden, talsmanden, i sit sted, men også disciplenes fremtid. Jesus opfordrer disciplene til at holde sig tæt til ham, for han er både vejen, sandheden og livet og det sande vintræ. Men han ønsker også at åbne lidt af disciplenes øjne for, dels hvilken opgave, der venter dem fremover og dels hvilken pris, de kan komme til at betale for at udføre den opgave.

Først opgaven: Disciplene skal være vidner. Ordet “vidne” får nok de fleste af os til at tænke på retssale, dommere og advokater. Man kan blive indkaldt som vidne i en sag, hvis man har set og hørt noget, som kan få afgørende betydning for den sag, som skal afgøres. Typisk vil der være advokater på begge sider, en anklager og en forsvarer, som hver kæmper for deres side. Den ene prøver at få den anklagede dømt, den anden prøver at få ham frikendt og løsladt. Nogle gange bliver det dramatisk og i hvert fald i film og serier er der nogle gange vidner, som bliver følelsesmæssigt påvirkede og ikke kun nøjes med at vidne, men også helt konkret peger på den anklagede og siger, ”Det var ham, der gjorde det”.
Formålet med en retssag er, at der skal falde en retfærdig dom. Sandheden skal frem. Sandheden skal udpeges. Der vil nemlig ofte være en del forskellige versioner af, hvad der er sket i en bestemt situation. F.eks. et skænderi mellem to personer, som førte til vold. Sådan er det også tit i andre sammenhænge. Vi kan have forskellige forståelser af den samme begivenhed. Simpelthen fordi vi er forskellige som mennesker, vi har forskellige erfaringer, forskellige måder at tænke og føle på.

Men på trods af alt det, så er det stadig målet, så godt som muligt, at finde frem til sandheden. Både i retssager, men også i livet generelt. Og vi tror, der findes en. Det er kirkens stædige tanke og tro. Noget er sandt. Noget vakler ikke. Det står i modsætning til alle tidens tanker om, at vi hver især skal finde vores sandhed, at kristendommen kun er én af mange fortællinger, som sætter mennesker i stand til at leve gode liv, og at alt hvad vi gør og er, dybest set er konstrueret af os selv og vores erfaring.

Vi kan godt nok leve forskellige versioner af livet, og vi kan have forskellige holdninger til alt mellem himmel og jord. Og det er fint, at der er frihed til det og mulighed for det. Og det skal der være. Kærlighed og tro tvinger ingen.

Men det er alligevel kristendommens stædige påstand, at noget er sandt. Alt er ikke lige godt eller lige gyldigt. Noget er sandt. Om menneskelivet og om Gud.

Vi kan have mange forskellige billeder af Gud og erfaringer af Gud. For vi er forskellige som mennesker, og vores billeder af Gud er påvirket af vores historie og vores liv og vores forældre.

Men især i Det Nye Testamente bliver billedet af Gud helt skarpt. Med Jesu komme, med beretningerne om ham, så sker der noget. Så tager Gud på en helt ny måde bolig i vores verden. Nu har Gud helt konkret vist sit ansigt. Vist, hvem han er. Vist, hvordan han er. Vist, hvad der er sandt om ham. Bibelen peger i en bestemt retning, og det er mod Kristus.

Derfor har det været provokerende for jøderne, at Jesus påstod, at han netop var sandheden om Gud. De havde ikke erfaringen af, at Gud for alvor overskred skellet mellem menneske og Gud. Godt nok havde de beretningerne om, at Gud gik foran dem i ørkenen i ildstøtte om natten og skysøjle om dagen og kom på besøg hos Abraham. Men at Gud bliver menneske og tager bolig hos os og lever sammen med os over længere tid? Det er uhørt. Det er nyt. Det må være usandt, tænkte jøderne.

Men det er netop Jesu påstand om sig selv. At han var Gud og menneske. At han havde nedbrudt skellet mellem det menneskelige og det guddommelige.
Sådan en påstand skabte forskellige holdninger til Jesus. Nogle afviste ham. Nogle kom til ham, blev helbredt og smuttede igen. Nogle gik aktivt ind i modstanden af ham. Andre fulgte ham og fandt ham troværdig og troede på, at han var den, han sagde, han var. Guds søn. Verdens frelser. At han havde ret, når han pegede på sig selv, som den eneste vej til Gud.

Også i dag er der forskellige meninger om Jesus. Nogle tænker, han er et viist menneske, som på forbilledlig vis har talt om næstekærlighed.
Andre tvivler på, at han overhovedet har levet, selvom der er god bevidnelse af hans liv, også uden for evangelierne, nemlig hos samtidige historieskrivere.
Nogle tænker, at han nok har ret i meget af det, han siger, men godt nok virker lidt hård indimellem, når han stædigt udpeger sig selv som den eneste vej til Gud.
Andre gør deres bedste for at følge ham, tro ham og have tillid til ham, selvom det bestemt ikke altid er let eller er uden tvivl. Men der er alligevel noget over ham, som man ikke kan komme uden om.

Jesus beder dem, som tror ham og følger ham, om at være hans vidner. Dem, som ikke har andre at sætte deres håb til end Jesus. Dem, som stoler på Guds søn mere end sig selv. Dem beder Jesus om at følge ham og pege på ham.

Det er mit håb, at vi alle må blive mennesker, som sætter alt vores håb til Guds søn selv og som derfor også vidner om ham. Måske lyder det stort eller skræmmende at skulle vidne. Det er ikke nødvendigvis rart at blive indkaldt som vidne i retten. Man risikerer at blive kritisk udspurgt. Og hvad nu, hvis man ikke kan svare på alt det, de spørger om? Bliver nervøs og snubler over ordene, siger ting, der ikke helt giver mening?

Det er en risiko. Men at vidne er i bund og grund lidt mere nede på jorden. At vidne er dybest set at sige tingene, som de er. F.eks. at vi tror, Jesus taler sandt, når han siger, at han er hele verdens frelser. Eller at vi har set glimt, bare små glimt af, at han har al magt i hele verden og i vores liv. Eller at vi har erfaret at troen om ham kan bære på både de glade dage og de tunge dage. At han virkelig har gode planer for os og ønsker at lede os. Kort sagt, at pege på ham og fortælle mennesker, hvilken retning vi forsøger at gå i i vores liv.
At pege på Jesus kan se ud på forskellige måder. Det kan være ved at gå ud og tale med de mennesker, vi møder på gadehjørnet eller i forsamlingshuset, og dele, hvad der betyder noget i vores liv, når vi har lyttet til, hvad der betyder noget i deres liv. Det kan være i en stille samtale hen over hækken, som ender med at vi spørger, om vi må bede til Gud om det smertefulde, naboen har delt. Det kan være i en sms eller et brev til et menneske, som står os nært og som vi ønsker, skal vide noget om det håb, vi har fundet. Vi må hver finde vores måde at gøre det på, som passer til vores temperament og vores evner.

Det vigtigste er, at vi er troværdige vidner. Et menneske, som vidner i en retssag, og som tidligere er dømt for bedrageri, vil have svært ved at få mennesker til at tro på det, han siger. Vores vidnesbyrd – det, vi siger om Jesus – bliver på godt og ondt påvirket af vores øvrige liv. Vi vidner og peger ikke kun med ord, men med hele vores liv, alt, hvad vi er og gør. Hvis vi smiler og er hjælpsomme, og faktisk lader vores kærlighed til andre mennesker skinne igennem og sætte spor i form af kærlige handlinger, så får vores vidnesbyrd større troværdighed. Så får andre mennesker et glimt af, at vores liv ikke handler om og peger på os selv, men på Jesus og andre mennesker. At det i hvert fald er vores ønske og mål. Og videre endnu, hvis vi også efterfølger Jesus på de områder, som er knap så sjove, så gør det indtryk. Hvilken påvirkning får troen på Jesus f.eks. på vores økonomi? På vores holdning til sort arbejde? På den måde, vi bruger og forbruger naturens ressourcer? På den måde, vi taler om hinanden, både når den anden er til stede og ikke til stede? Og på mange andre områder.

Vi har lang vej at gå endnu på mange af de områder, jeg har i hvert fald. Det er godt, at Gud netop frelser os af nåde ved tro og ikke på grund af, at vi præsterer en perfekt efterfølgelse af Jesus, hvor vi lever liv uden fejl. Men vi frelses, når vi sætter vores håb til ham, som er Guds søn, uden fejl og synd, bortset fra alt vores, som han har taget på sig.

Jesus ønsker altså at forberede sine disciple og os på, at livet med ham også handler om at vidne om ham. Fortælle beretningerne om ham til andre, pege på ham, så det vækker forundring, nysgerrighed og tro.

Det andet Jesus ønsker at forberede os og disciplene på, er at det kan komme til at koste noget, og at vi kan komme til at møde modstand. Det græske ord for at vidne er det ord, som vi har på dansk i ordet ”martyr”. At give sit liv for en sag. I dag hører vi i Europa mest om martyrer, som giver deres liv i en selvmordsaktion og i Allahs navn tager andre mennesker med sig i døden, som i mandags i Manchester.

Andre steder i verden er der dog masser af kristne martyrer, mennesker, som forfølges og slås ihjel pga. deres tro på Jesus. De tager ikke mennesker med sig i døden i selvmordsaktioner, for de har lært af deres frelser, Jesus Kristus, at sandhed hænger sammen med frihed og kærlighed. Trofast insisterer de på, at Jesus er sandheden, og nogle af dem går i døden for det. De bliver martyrer for deres fastholdelse af sandheden, for deres stædige pegen på Jesus.

Jesus var klar over, at nogle af hans disciple ville komme til at lide samme skæbne som han selv. De ville blive smidt ud af synagogerne, fordi hovedparten af jøderne desværre ikke kunne acceptere Jesus og de kristne. De insisterede nemlig på, at nu handlede det ikke om at følge de jødiske love og regler. Men om at følge Jesus. Nu var han vejen til Gud.
Så den tidlige kirke har sine martyrer. Vi kender måske beretningerne om Stefanus og Jesu bror, Jakob. Og mange andre blev martyrer, især i kirkens første 300 år. Senere har det varieret med antallet, men der er nok en stigning i dag. I mange lande er der i hvert fald forfølgelser af de kristne, som f.eks. i Egypten, hvor der både ved påsketid og lige for et par dage siden har været dødelige angreb mod koptiske kristne.

Det sker ikke i Danmark i øjeblikket. Men det kan ske, og vi kan lige så godt øve os i at være vidner i kærlighed, frihed, sandhed og troværdighed. Mennesker, som peger på den vej, vi selv har fundet. Kristus. Verdens lys. Guds søn, som kan lede alle mennesker til bedre og mere meningsfulde liv før døden og evigt liv efter døden.

Jesus ved, at det bestemt ikke altid er en let opgave. Så han sender Helligånden, Talsmanden, som hjælp til disciplene og os. Talsmanden skal vidne, og vi skal vidne. Det er dog ikke to forskellige vidnesbyrd. De handler om det samme, om den samme. Godt nok virker Talsmanden indimellem i det skjulte og giver mennesker, især i den muslimske verden, drømme og syner om Jesus. Men Talsmanden er dybt afhængig af vores vidnesbyrd, for vi er hans talerør, det er os, som skal pege. Vi er levende vidner om det, Gud har gjort i Jesus, det, han har gjort i vores liv og det, han ønsker at gøre i verden.

Det er opgaven, og det kan komme til at koste noget. Men der er hjælp at hente hos Helligånden. Som Grundtvig siger det i den salme, vi skal synge sidst i gudstjenesten: Talsmanden gør os trods vores svage evner:
visere end Salomon:
visere til dåd at øve,
visere til åndeprøve,
visere til salighed.

Derfor er der håb og i det kan vi finde mod: At Gud selv vil gå med os og lade sin Helligånd fylde os med styrke, mod og de rette ord, når vi får brug for dem.

(Holdt i Vinderslev og Hinge Kirker søndag d. 28. maj 2017)

Salmer
724 Solen stråler over vang
264 Herre Jesus, du som troner
359 Du Ånd fra kirkens første tider
281 Nu nærmer sig vor pinsefest
427 Tak for al din fødsels glæde
294 Talsmand som på jorderige

Skriv en kommentar

Filed under Uden for kategori